Przemysł spożywczy – szansa na nowe miejsca pracy?

Województwo opolskie w żaden sposób nie jest położone tak, aby mogło kojarzyć się przeciętnemu Polakowi z przemysłem spożywczym. Nie ma tam ani wód, aby mogło istnieć rybołówstwo, ani wielu łąk, aby było gdzie wypasać rogaciznę, ani rewelacyjnie żyznych gleb, aby można coś zasadzić. Mimo to przemysł spożywczy rozwija się w zastraszającym tempie.

Najważniejsze firmy

Wśród najistotniejszych opolskich firm, które już są europejskimi liderami koniecznie trzeba wymienić: ZOTT, Nutricię, Zakłady Drobiarskie oraz Pastę Food. A to tylko wierzchołek tego, co gospodarce spożywczej kraju może zaproponować Opolszczyzna.

W aglomeracji opolskiej znajdują się 282 firmy, które zatrudniają aż 18 tysięcy pracowników. A branża ta jest dopiero na początku swych możliwości i wciąż się rozwija. Warto więc przeglądać oferty pracy na terenie Opola. Żeby to robić nie koniecznie trzeba mieszkać w Opolu. Najnowsze oferty pracy można znaleźć na stronach internetowych, np. tu http://www.grafton.pl/oferty-pracy/opolskie.

Staże

Wiele firm oprócz zatrudnienia daje także młodym ludziom możliwość zdobycia doświadczenia. W tym miejscu warto wspomnieć o Nutricii, która oprócz staży, o które należy ubiegać się samemu, ma również program staży finansowanych przez miasto – dla uczniów szkół wyższych. Taki staż można podjąć w wielu działach, m.in.: dziale exportu, IT, dziale zasobów ludzkich, rozwoju produktów czy księgowości.

Food shoppingOgólnopolski Kongres Branży Spożywczej

Mówiąc o branży spożywczej nie sposób nie wspomnieć o Ogólnopolskim Kongresie Branży Spożywczej, który odbył się właśnie w Opolu. Podczas niego przedsiębiorcy mogli wymienić się doświadczeniami oraz wysłuchać wielu bardzo ciekawych i pouczających prelekcji.

Dodatkowo Urząd Marszałkowski zaprezentował posiadany potencjał dedykowany przemysłowi spożywczemu a Park Naukowo-Technologiczny w Opolu wyszedł z propozycją współpracy.

Opolski klaster spożywczy

Rok wcześniej, podczas tego samego kongresu, zawiązał się opolski klaster spożywczy. Jego celem jest, aby firmy, które wchodzą w jego skład mogły się jak najwięcej od siebie nauczyć oraz aby wspólnymi siłami firmy te mogły uporać się z uciążliwymi problemami, np. dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb przemysłu spożywczego.