ZUS zamiast OFE? Czy środki ZUS podlegają dziedziczeniu? Dziedziczenie środków z OFE po przejściu na emeryturę.

Wybrałeś podczas ostatniego okresu składania deklaracji emerytalnych ZUS zamiast OFE? Zastanawiasz się, czy środki w ZUS podlegają dziedziczeniu? Co się stanie ze środkami i możliwością ich dziedziczenia przy wyborze OFE w następnym oknie transferowym, o których napisałem w poniższej notce:

Otóż jeśli zdecydowałeś się na przekazywanie 2,92% swoich składek emerytalnych do ZUS zamiast do OFE nie znaczy to, że zrezygnowałeś zupełnie z tzw. II filaru ubezpieczeniowego. Wspomniana suma jest nadal traktowana jako II filar, ewidencjonowana na subkoncie ZUS i także podlega dziedziczeniu na takiej samej zasadzie jak OFE. (Przypominam, że dziedziczeniu podlega także kilka % skladek drugofilarowych, które po 2011 roku już wcześniej zostały przesunięte na specjalne subkonta ZUS. Po 1.05.2011 było to 5%, w 2013 4,5%, po 1.02.2014 jest to 4,38%)

390px-ZUS_logo.svg

W ZUS można wypełnić odpowiednią deklarację, co do przeznaczenia tych środków w przypadku śmierci ubezpieczonego, dokonać tzw uposażenia. W przypadku braku takiej deklaracji dziedziczenie środków zgromadzonych na II filarze (czy to środków z OFE, czy to 2,92% które wiele osób zdecydowało się przekazywać do ZUS) odbywa się automatycznie (małżonek, spadkobiercy).

Suwak emerytalny oraz dziedziczenie środków po przejściu na emeryturę?

.

Środku z II filaru finalnie przekazane są, niezależnie od naszej decyzji, do ZUS. W przypadku wyboru OFE przez ostatnie 10 lat przed osiągnięciem środki będą stopniowo przekazywane na osobne konto ZUS na zasadzie proporcjonalnej. Według ustawodawców jest to tzw. suwak emerytalny, który ma zabezpieczyć przyszłą emeryturę przed fluktuacjami wartości jednostek uczestnictwa OFE na rynku.

Po przejściu na emeryturę zgromadzone środki będą podlegały dziedziczeniu przez okres do 3 lat. ZUS podzieli zgromadzone środki na 37 części (3 lata + 1 miesiąc) i przeznaczy na wypłatę emerytury, natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego w ciągu 3 lat od przejścia na emeryturę wypłaci odpowiednio przeliczoną część pozostałych, niewypłaconych środków spadkobiercom/osobom uposażonym.

Bankructwo ZUS?

.

Niestety, choć tak to wygląda w zamyśle ustawodawcy istnieje duże prawdopodobieństwo zawalenia się polskiego systemu emerytalnego i nacjonalizacji wszelkich środków, o czym pisałem tutaj:

OFE i ZUS bez szans na przetrwanie? Jak przeciwdziałać zapaści systemu emerytalnego?