Ubezpieczenie OC i AC – czym się różnią?

Każda osoba posiadająca jakikolwiek pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce ma obowiązek wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia komunikacyjnego, jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w przypadku spowodowania szkody w ruchu drogowym. Pozostałe rodzaje ubezpieczeń posiadacz pojazdu może wykupić dobrowolnie.

Podczas, gdy polisę OC musi wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, takiego jak samochód, motocykl czy ciągnik, kwestia zakupu popularnego autocasco (AC) zależy od chęci samego właściciela pojazdu oraz spełnienia przez ten pojazd pewnych warunków. Na tym polega podstawowa, lecz nie jedyna różnica między OC i AC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązek posiadania polisy OC czyli odpowiedzialności cywilnej regulowany jest Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (zmiany w ustawie wprowadzone zostały dnia 19 sierpnia 2011, natomiast weszły w życie 11 lutego 2012 r.). Według tej regulacji wszystkie firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są do ochrony auta w tym samym zakresie. Oznacza to, że każdy ubezpieczyciel oferuje nam dokładnie to samo, a różnica leży jedynie w cenach. Zadaniem polisy OC jest natomiast ochrona portfel ubezpieczonego przed poniesieniem kosztów likwidacji szkód na mieniu bądź na osobie, jakie ten wyrządził osobom trzecim podczas stłuczki czy kolizji. Sprawca nigdy nie otrzymuje tu odszkodowania, tylko poszkodowany, w odróżnieniu od AC.

Dobrowolne ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, nie jest obowiązkowe, ani też regulowane ustawą. Oznacza to, że różni ubezpieczyciele mogą oferować różny zakres ochrony. Warto więc zorientować się, co oferują poszczególne firmy ubezpieczeniowe, czytając dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Najczęściej odszkodowanie z AC można dostać za szkody, które powstały wskutek:

  • zniszczeń i uszkodzeń dokonanych przez osoby trzecie,
  • zdarzeń losowych i działania sił natury,
  • stłuczki, kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego, różnymi obiektami,
  • działań czynnika chemicznego lub termicznego.

Warto wiedzieć, że wbrew obiegowej opinii nie każda polisa AC obejmuje kradzież zarówno pojazdu, jak i jego wyposażenia. Jeśli jesteśmy zainteresowani tego typu świadczeniem, musimy sprawdzić, który ubezpieczyciel nam taką możliwość zaproponuje. Warto też wiedzieć, że ubezpieczenie AC oferowane jest przede wszystkim właścicielom samochodów, których wiek nie przekracza 10 lat. W przypadku samochodów starszych możliwe jest głównie w przypadku kontynuacji. Ubezpieczenie AC z pewnością warto posiadać, aby zapewnić sobie spokój. Jednak w przypadku w przypadku samochodów o niskiej wartości warto dokładnie rozważyć możliwość jego zakupu ponieważ może się to okazać zupełnie nieracjonalne z finansowego punktu widzenia.

Różnice pomiędzy polisami

Na podstawie powyższych charakterystyk możemy zauważyć istotne różnice pomiędzy ubezpieczeniami OC i AC. Pierwsza z nich będzie odczuwalna po kolizji na drodze. W przypadku OC odszkodowanie z polisy sprawcy otrzyma jedynie poszkodowany. Dlatego wybierając OC, kierowcy zwykle decydują się na najtańszą ofertę. AC natomiast chroni ubezpieczonego i niezależnie od tego, czy jest on sprawcą czy poszkodowanym, będzie mógł liczyć na likwidację szkód czy odszkodowanie.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu wskutek działania osób trzecich lub wypadków losowych. Tutaj OC nie pomoże, jedynie AC, którego zakres nie wyklucza objęcia ochroną tego typu przypadków.

Aby ciągłość ubezpieczenia OC była zapewniona, odnowienie następuje automatycznie. Dlatego chcąc zmienić ubezpieczyciela musimy pisemnie wypowiedzieć umowę na jeden dzień przed końcem jej obowiązywania. Odnowienie to ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej wszystkim potencjalnym poszkodowanym przez ubezpieczonego. AC nie jest przedłużane automatycznie. W celu odnowienia właściciel pojazdu musi złożyć odpowiedni wniosek.

Konsekwencje za brak OC

Ponieważ ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, jego brak wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. 11 lutego 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, dzięki której UFG uzyskała dostęp do nowych narzędzi umożliwiających skuteczniejszą walkę z licznymi kierowcami jeżdżącymi po drogach bez aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

17121929030_92a984fc9a_zWarto też wiedzieć, że każdy pojazd zarejestrowany musi posiadać ważną polisę OC, nawet w sytuacji, kiedy pojazd stoi nieużywany. W momencie kontroli kierujący musi mieć przy sobie dowód zawarcia umowy o polisę OC. Informacja o polisie AC nie jest w takim przypadku wymagana.

Szukamy ubezpieczenia dla siebie

Wybierając OC każdy kieruje się ceną i nic w tym dziwnego, gdyż zakres ochrony u każdego ubezpieczyciela jest taki sami. Przy AC trzeba dokładnie poznać zakres konkretnej oferty. Warto też mieć na uwadze to, że niektórzy ubezpieczyciele poza niskim OC oferują także przeniesienie zniżek z OC również na AC, co jest bardzo korzystne. Taką ofertę ma między innymi mBank.

Dodatkowo, w dobie rozwijających się technologii istnieje też możliwość zawarcia polisy bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka minut by wypełnić wniosek przez Internet. Ubezpieczyciel wysyła wtedy potwierdzenie zawarcia polisy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a klient ma dostęp do swojej polisy przez Internet.