Program „Rodzina 500+” – zamiast wydawać, lepiej zaoszczędzić i zapewnić dzieciom lepszy start w przyszłość

W wrześniu mija pół roku od wprowadzenia rządowego programu „Rodzina 500+”, dzięki któremu polskie rodziny co miesiąc otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 500 zł. Pieniądze przysługują na każde drugie i kolejne dziecko, a przypadku rodzin o mniejszych dochodach – również na pierwsze dziecko. Program „Rodzina 500+” ma nie tylko społeczny, ale też gospodarczy cel – ma posłużyć zwiększaniu konsumpcji. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy tych pieniędzy lepiej nie zaoszczędzić, aby w przyszłości mogły się one przydać dzieciom?

Wśród beneficjentów programu „Rodzina 500+” znajdziemy osoby o różnych statusie materialnym. Dla niektórych będzie to istotny zastrzyk gotówki, znacząco poprawiający ich sytuację finansową. W gronie uprawnionych do skorzystania z dopłat będą też osoby, dla których 500 zł stanie się dodatkowymi środkami, których nie trzeba wydawać na bieżące potrzeby. Może warto więc te dodatkowe pieniądze zaoszczędzić, aby w przyszłości zostały wykorzystane na naprawdę ważny cel – przyszłość dzieci. A jak mogłaby ona wyglądać? Odpowiedź na to pytanie przynoszą wyniki ankiety zorganizowanej przez Deutsche Bank w momencie uruchomienia ogólnopolskiego programu „Rodzina 500+”. Zapytano w niej rodziców, czego życzyliby sobie najbardziej, jeśli chodzi o status materialny ich dzieci, gdy już dorosną. Odpowiedzi respondentów nie zaskakują. Najwięcej, bo 55,3 proc. ankietowanych chciałoby, aby ich dzieci stać było na zakup własnego mieszkania. Co ciekawe, dla rodziców oprócz kwestii materialnych ważny jest też rozwój ich dzieci – aż 50,2 proc. odpowiedziało, że ich marzeniem jest, by ich dorosłe już pociechy miały możliwość realizacji swoich pasji i doskonalenia talentów. Koresponduje to z kolejną z najczęściej udzielanych odpowiedzi w ankiecie – dla 49,9 proc. badanych najważniejsze jest, by ich dziecko zdobyło wyższe wykształcenie. W dalszej kolejności ankietowani rodzice życzyliby sobie, aby ich dzieci znalazły dobrą pracę w stabilnej firmie (37,4 proc.) lub założyły własne przedsiębiorstwa i odniosły sukces na rynku (22,9 proc.). Znaczące jest, że wszystkie z wymienionych przez uczestników ankiety Deutsche Bank odpowiedzi mają cechę wspólną – do ich realizacji niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. Kosztowne jest rozwijanie pasji – treningi sportowe, nauka gry na instrumentach czy języków obcych, ale też zdobywanie wykształcenia, bo nawet studia na państwowej uczelni wiążą się z dużymi wydatkami. Do tego, że zakup mieszkania to wciąż olbrzymie wyzwanie finansowe, z którym młody człowiek nie jest często w stanie poradzić sobie bez pomocy rodziców, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Pierwsze miesiące trwania programu „Rodzina 500+” to idealny czas, by zacząć odkładać środki na budowę kapitału na przyszłość swoich dzieci. Na pewno jednak nie powinno się trzymać tych oszczędności w domu, gdzie nie tylko nie będą bezpieczne, ale też nie zaprocentują. Warto wybrać specjalną lokatę, na którą będą wpłacane środki, na przykład db Plan 500+ Premia, którą Deutsche Bank Polska opracował specjalnie z myślą o rodzicach zamierzających systematycznie odkładać pewną kwotę, aby w przyszłości zgromadzone środki przekazać swoim dzieciom.

Odkładaj środki na realizację marzeń dzieci na lokacie w Deutsche Bank

  • Lokata db Plan 500+ Premia pozwala uzyskać dodatkową premię finansowej w wysokości średniej miesięcznej wpłaty po każdych 12 miesiącach oszczędzania – max. 500 zł co roku;

Otwierana na dziesięć lat lokata db Plan 500+ Premia przeznaczona jest dla obecnych i nowych klientów Deutsche Bank Polska. Warunkiem koniecznym do jej uruchomienia jest posiadanie przynajmniej jednego dziecka w wieku do 18 lat. Wniosek o otwarcie lokaty można złożyć w każdym oddziale banku lub online. Wśród wymaganych dokumentów, które trzeba przedłożyć są te potwierdzające wiek dziecka – akt urodzenia lub paszport. Sama procedura jest bardzo prosta. Do prowadzania lokaty wymagane jest posiadanie konta osobistego w Deutsche Bank; nowi klienci mogą założyć ROR przy zawieraniu umowy o uruchomieniu lokaty.

Wyróżniającą lokatę db Plan 500+ Premia na tle konkurencji korzyścią jest specjalna premia finansowa dla klientów. Przy regularnym oszczędzaniu określonej kwoty przez 12 miesięcy, na koniec rocznego okresu oszczędnościowego bank przekaże posiadaczowi lokaty równowartość średniej miesięcznej wpłaty. Przykładowo, odkładanie na lokatę db Plan 500+ Premia kwoty 500 zł pochodzącej z programu „Rodzina 500+” oznaczać będzie, że po roku bank wypłaci premię w tej właśnie kwocie. Premia zostanie zdeponowana na specjalnym koncie oszczędnościowym, z którego wypłacić ją będzie można najwcześniej po pięciu latach. W przypadku wcześniejszego wycofania środków premia w całości przepada. Rozwiązanie to – swoisty mechanizm bezpieczeństwa – ma przyczyniać się do kształtowania u właścicieli lokaty pożytecznego nawyku długoterminowego oszczędzania i budowy kapitału na przyszłość dzieci.

Zbuduj przyszłość swoich dzieci bez dodatkowych kosztów dzięki lokacie db Plan 500+ Premia

Przy otwarciu lokaty db Plan 500+ Premia Deutsche Bank Polska nie pobiera żadnych opłat. Bezpłatne jest też prowadzenie i zamknięcie lokaty. Klient nie jest w żaden sposób ograniczony pod względem maksymalnej kwoty, którą co miesiąc może na nią wpłacić. Nie jest też konieczne wpłacanie 500 zł, chociaż suma ta pojawia się w nazwie lokaty – minimalna wpłata miesięczna to 100 zł. Co ważne, klienci mogą otworzyć max. 5 lokat, po jednej na każde dziecko.

grafika: alana.io