Finanse dla niefinansistów

Naturalnym elementem rozwoju kariery jest awans na wyższe stanowisko. Wiąże się to często z koniecznością poszerzenia swoich kompetencji, zarówno związanych z zarządzaniem i wpływaniem na innych pracowników, jak i z zagadnieniami finansowymi. Każdy menedżer powinien posiadać wiedzę z zakresu czytania bilansu, rachunku wyników czy też cash flow. Dlatego też Academy Of Business oferuje szkolenia z zakresu finansów dla osób bez przygotowania finansowego, które w swojej codziennej pracy będą miały styczność z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach finansowych. Kursy te pozwolą im lepiej porozumieć się z pracownikami działów finansowych.

3484657288_e908985f13_b

Szkolenia polecane są szczególnie właścicielom firm, kadrze kierowniczej i specjalistom z działów niefinansowych oraz każdemu, kto chce swoją wiedzę z dziedziny finansów poszerzyć.

Cykl szkoleń składa się z kilka modułów. Istnieje możliwość zgłoszenia się na wybrane moduły zgodnie z warunkami udziału. Zachęcamy jednak do uporządkowania wiedzy i przejścia przez cały program szkoleń.

Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych

Moduł ten pokazuje, jaki wpływ mają podejmowane przez menedżera decyzje na elementy sprawozdań finansowych firmy. Pozwoli poczuć się pewniej w rozmowach z pracownikami działów zajmujących się finansami oraz pozyskiwaniu informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych firmy, kontrahentów i konkurencji.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Szkolenie to umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz rozpoznawania sygnałów, które świadczą o pogarszaniu się ich kondycji finansowej. Ponadto pozwala zrozumieć, w jaki sposób firmy oceniane są przez akcjonariuszy i wierzycieli.

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Kurs ten pozwala poczuć się pewniej podczas dyskusji, które dotyczą aktualnych zagadnień gospodarczych i finansowych, zidentyfikować ryzyka grożące firmie, jak i zrozumieć, które projekty warto uruchomić, które tymczasowo wstrzymać, a z których zrezygnować całkowicie.

Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel

Dzięki temu modułowi uczestnicy będą potrafili sporządzi

odpowiednią informację dla celów zarządczych, poznają zasady budżetowania, ich rodzaje i zastosowanie. Nauczą się trafnie analizować przyczyny powstałych odchyleń od założonych wyników oraz podejmować decyzje biznesowe. Zrozumieją też kwestie kosztów działalności i jej zależności od przyjętej polityki rachunkowości. Ponadto będą potrafili wykorzystywać do budżetowania i analizowania informacji finansowych arkusz kalkulacyjny MS Excel.

PROFITQUEST- trening zarządzania przedsiębiorstwem. Symulacja biznesowa o charakterze strategiczno-finansowym

PROFITQUEST to symulacja zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalająca uczestnikom rozwijać kompetencje w dziedzinie myślenia w kategoriach finansowych, planowania strategicznego oraz podejmowania decyzji biznesowych. Symulacja ta pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo całościowo, rozwinąć zdobyte w trakcie poprzednich modułów szkolenia kompetencje i wiedzę i wykorzystać je w praktyce, uwzględniając związane z działalnością na rynku przeszkody i ryzyka.

Najważniejsze cechy i atuty szkoleń

Formuła szkoleń łączy w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak i krótkich ćwiczeń i rozbudowanych analiz rzeczywistych przypadków (case studies). Wykładana teoria ilustrowana jest licznymi przykładami z autentycznych sprawozdań finansowych. Od uczestników nie jest wymagana bazowa wiedza z zakresu finansów. Wykładowcy nie unikają trudnych pytań i zagadnień, lecz odpowiadają i wyjaśniają w przystępny i zrozumiały dla wszystkich kursantów sposób.

Szkolenia z finansów dla niefinansistów znajdziesz na http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/finanse-dla-niefinansistow,20/