Co to jest scoring kredytowy?

Scoring – to tajemnicze, obco brzmiące słowo budzi niepokój niejednego kredytobiorcy. Jeśli dodać do tego fakt, że kryjąca się pod nim procedura współdecyduje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu, nic dziennego, iż rodzi tyle podejrzeń. Słowo może i brzmi egzotycznie, jednak sama idea scoringu nie ma w sobie nic tajemniczego, a tym bardziej groźnego.

money_l1

Scoring (od angielskiego score – wynik, punktacja) to ocena punktowa przyznawana osobie starającej się o kredyt, przekazywana przez BIK bankom. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi historie kredytowe wszystkich osób zaciągających jakiekolwiek zobowiązania i na tej podstawie, za pomocą specjalnego algrytmu, określa w punktach ryzyko kredytowe dla każdej z tych osób. W oparciu o taką ocenę banki podejmują decyzje, stosuję się ją również do długofalowej oceny wiarygodności kredytowej danej osoby. Matematyczna precyzja wyliczanego w ten sposób ryzyka sprawia, że scoring jest tak przydatnym dla banków narzędziem. Sam zaś algorytm, na podstawie którego powstaje ocena, porównuje profil danego kredytobiorcy w BIK z profilami innych klientów, którzy już otrzymali kredyty. Ocena jest tym wyższa, im profil bardziej podobny do statystycznego profilu osoby spłacającej zobowiązania w terminie. Na to kryterium nie mamy wpływu, od nas za to zależą inne brane tu pod uwagę pozycje:

  • terminowość w spłacaniu zobowiązań;

  • skłonność do zadłużania się;

  • skłonność do przekraczania limitów kredytowych.

Ocena wyliczana na bazie przechowywanych w BIK-u informacji ma postać gwiazdek (od jednej do pięciu) lub punktów (od 192 do 631). Punkty na gwiazdki przelicza się w sposób następujący:

Od 192 do 279 punktów – 1 gwiazdka

Od 280 do 367 punktów – 2 gwiazdki

Od 368 do 455 punktów – 3 gwiazdki

Od 456 do 543 punktów – 4 gwiazdki

Od 544 do 631 punktów – 5 gwiazdek

Biuro Informacji kredytowej podaje, że średnia ocena Polaków to 528,8 punktu, ponad 50% osób ma ocenę pomiędzy 516 a 569 punktów, zaledwie 3% ma ocenę powyżej 600 punktów i tylko 0,5% poniżej 299 punktów.

Warto pamiętać również, co może obniżyć scoring. Jest kilka takich czynników:

  • opóźnienia w spłacie zobowiązań;

  • ilość kredytów spłacanych z opóźnieniami;

  • wysokość kwoty, ze spłatą której zalegamy;

  • czas, jaki upłynął od jednego opóźnienia w spłacie do kolejnego;

  • przekroczenie limitu kredytowego;

  • kwota, o jaką limit przekroczyliśmy;

  • czas pomiędzy jednym przekroczeniem limitu a kolejnym.

Dobry scoring to dla osoby aktywnie korzystającej z rozmaitych finansowych narzędzi rzecz bardzo wartościowa. Umożliwia to jej nie tylko bezproblemowe uzyskanie kredytu, ale także zaciągnięcie go na lepszych warunkach. Z kolei niska ocena, zwłaszcza przy wielu zaciągniętych kredytach, to małe szanse na kredyt – nawet mimo zdolności kredytowej. Rozmaite wpadki i zdarzenia odbijające się negatywnie na naszej ocenie, nie powinny być jednak powodem zgryzot – ocena poprawia się już po roku od np. opóźnień w spłacie, a po trzech latach – przy braku kolejnych „wpadek” – powraca do swej pierwotnej wysokości. Jeśli zamierzasz wziąć kredyt gotówkowy i zastanawiasz się, czy Twój scoring ułatwi to, czy też utrudni, skorzystaj z pomocy instytucji finansowej, np. www.akredo.pl, która zaoferuje Ci oferty kredytowe banków uwzględniające już Twój scoring.