Co to jest scoring kredytowy?

Wyślij ten wpis znajomym!

Scoring – to tajemnicze, obco brzmiące słowo budzi niepokój niejednego kredytobiorcy. Jeśli dodać do tego fakt, że kryjąca się pod nim procedura współdecyduje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kredytu, nic dziennego, iż rodzi tyle podejrzeń. Słowo może i brzmi egzotycznie, jednak sama idea scoringu nie ma w sobie nic tajemniczego, a tym bardziej groźnego.

money_l1

Scoring (od angielskiego score – wynik, punktacja) to ocena punktowa przyznawana osobie starającej się o kredyt, przekazywana przez BIK bankom. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi historie kredytowe wszystkich osób zaciągających jakiekolwiek zobowiązania i na tej podstawie, za pomocą specjalnego algrytmu, określa w punktach ryzyko kredytowe dla każdej z tych osób. W oparciu o taką ocenę banki podejmują decyzje, stosuję się ją również do długofalowej oceny wiarygodności kredytowej danej osoby. Matematyczna precyzja wyliczanego w ten sposób ryzyka sprawia, że scoring jest tak przydatnym dla banków narzędziem. Sam zaś algorytm, na podstawie którego powstaje ocena, porównuje profil danego kredytobiorcy w BIK z profilami innych klientów, którzy już otrzymali kredyty. Ocena jest tym wyższa, im profil bardziej podobny do statystycznego profilu osoby spłacającej zobowiązania w terminie. Na to kryterium nie mamy wpływu, od nas za to zależą inne brane tu pod uwagę pozycje:

  • terminowość w spłacaniu zobowiązań;

  • skłonność do zadłużania się;

  • skłonność do przekraczania limitów kredytowych.

Ocena wyliczana na bazie przechowywanych w BIK-u informacji ma postać gwiazdek (od jednej do pięciu) lub punktów (od 192 do 631). Punkty na gwiazdki przelicza się w sposób następujący:

Od 192 do 279 punktów – 1 gwiazdka

Od 280 do 367 punktów – 2 gwiazdki

Od 368 do 455 punktów – 3 gwiazdki

Od 456 do 543 punktów – 4 gwiazdki

Od 544 do 631 punktów – 5 gwiazdek

Biuro Informacji kredytowej podaje, że średnia ocena Polaków to 528,8 punktu, ponad 50% osób ma ocenę pomiędzy 516 a 569 punktów, zaledwie 3% ma ocenę powyżej 600 punktów i tylko 0,5% poniżej 299 punktów.

Warto pamiętać również, co może obniżyć scoring. Jest kilka takich czynników:

  • opóźnienia w spłacie zobowiązań;

  • ilość kredytów spłacanych z opóźnieniami;

  • wysokość kwoty, ze spłatą której zalegamy;

  • czas, jaki upłynął od jednego opóźnienia w spłacie do kolejnego;

  • przekroczenie limitu kredytowego;

  • kwota, o jaką limit przekroczyliśmy;

  • czas pomiędzy jednym przekroczeniem limitu a kolejnym.

Dobry scoring to dla osoby aktywnie korzystającej z rozmaitych finansowych narzędzi rzecz bardzo wartościowa. Umożliwia to jej nie tylko bezproblemowe uzyskanie kredytu, ale także zaciągnięcie go na lepszych warunkach. Z kolei niska ocena, zwłaszcza przy wielu zaciągniętych kredytach, to małe szanse na kredyt – nawet mimo zdolności kredytowej. Rozmaite wpadki i zdarzenia odbijające się negatywnie na naszej ocenie, nie powinny być jednak powodem zgryzot – ocena poprawia się już po roku od np. opóźnień w spłacie, a po trzech latach – przy braku kolejnych „wpadek” – powraca do swej pierwotnej wysokości. Jeśli zamierzasz wziąć kredyt gotówkowy i zastanawiasz się, czy Twój scoring ułatwi to, czy też utrudni, skorzystaj z pomocy instytucji finansowej, np. www.akredo.pl, która zaoferuje Ci oferty kredytowe banków uwzględniające już Twój scoring.


Wyślij ten wpis znajomym!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Policz to * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.